større fordele ved ny database

Nyheder

7. Oktober 2013

De danske rederier har fået en ny database, hvor de lettere kan registrere nearmiss rapporter.

Nearmiss rapportering er en vigtig motivator i forebyggelsesarbejdet. Med nearmiss kan man blive bedre og bedre til at spotte de usikre tilstande og reagere, så der slet ikke opstår nearmiss hændelser eller ulykker. Nearmiss rapportering er derfor vigtig for den samlede forebyggelse af ulykker.
Den nye database er især målrettet mindre og mellemstore rederier, der ikke har deres eget system til rapportering af nearmiss og evt. andre hændelser. Gennem rederiets helt egen side får rederiet en række helt nye muligheder for at styre og håndtere hændelser i rederiet og beslutte hvilke, rederiet vil sende ind til branchens fælles erfaringsdatabase.
For rederier med egne interne rapporterings-sider skal det nye system fortsat være et supplement som hidtil, men det vil være lettere at indrapportere til databasen. Fremover kan større rederier få lagt deres hændelser ind i databasen via en xml-fil. Rederiet har derefter en række faciliteter i systemet, som man kan benytte efter behov.

Rederiernes egen database - www.nearmiss.dk

Rederierne har fået en ny mere brugervenlig database, der gør det nemmere og hurtigere at udfylde rapporter. Og ikke mindst, et websted som samler viden og hvor rederierne kan dele viden i deres ulykkesforebyggelse.

Den nye database gør det samtidig muligt for Seahealth at formidle trends og analyser, der understøtter det arbejde, som rederierne selv gør for sikkerhed og sundhed. Seahealth vil jævnligt trække essensen ud af databasen og rapportere ”lessons learned”. Det betyder, at det bliver lettere at registrere nearmiss og reducere administrativt arbejde.

Nyhederne i hovedtræk:

  • Rederiet kan via sin egen side ”MyNearmiss” se og administrere egne nearmiss og andre hændelser, samt vælge hvilke nearmiss, der skal indberettes i den fælles erfaringsdatabase.
  • Fra rederiets egen side får rederiet tillige adgang til at definere, for eksempel hvad de vil modtage af Safety Alerts.
  • Rederiernes skibe kan selv indsende nearmiss til databasen. Inden nearmiss frigives til deling i den fælles erfaringsdatabase, kan den kvalitetssikres af en rederimedarbejder. Rederiet kan selv tilføje skibenes e-mails, så Safety Alerts kan sendes direkte til skibene.
  • Rederiet vil også få mulighed for at udarbejde deres egne ”One Pagers”, som flere rederier allerede bruger i deres sikkerhedsprocedurer.
  • Rederiet får et brugervenligt analyseværktøj, som rederierne kan undgå lignende nearmiss hændelser fremadrettet.

Seahealth kommer i den kommende tid gerne forbi og demonstrerer de mange nye muligheder. Seahealth vil endvidere på basis af de tilbagemeldinger og ønsker, der kommer i de kommende måneder vurdere, hvordan systemet yderligere kan forbedres.

Morten Glamsø, Chefkonsulent i Danmarks Rederiforening: ”En lang række danske rederier har igennem mange år arbejdet med elektroniske nearmiss-rapporteringer, som en integreret del af arbejdet med at styrke sikkerhedskulturen i rederiet, for at ulykker kan forebygges.

Samtidig har der i erhvervet været en velvilje til at dele relevante nearmiss via Seahealth nearmiss database siden dens oprettelse i 2006. Med lanceringen af den nye database vil denne erfaringsdeling kunne ske på en mere smidig måde for rederierne.

Et andet væsentligt element i den nye database er den nye rederidel, for de rederier som ikke allerede har et elektronisk internt nearmiss-system og som ikke nødvendigvis har så stor en landorganisation, kan med fordel anvende dette system. Danmarks Rederiforening opfordrer til, at der tages godt imod den nye database, så den fortsat bliver udbygget med nye rapporteringer til gavn for sikkerheden og kvaliteten i et samlet dansk rederierhverv”


Bent Nielsen, Head of Marine Standards, Svitzer A/S: Nearmiss data er med til at sikre, at søfarende undgår ulykker til søs, vi skal lære af hinandens erfaringer for at kunne forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed til søs.

I Rederiforeningens Health and Safety Committee er dette et fast punkt på dagsordnen og vi tager udgangspunkt i registrerede hændelser, der er indrapporteret til Nearmiss databasen fra danske rederier og dermed aktivt med til at mindske person ulykker i skibene til glæde og gavn for erhvervet.


Niels Heegaard, ISM koordinator/DP, Royal Arctic Line A/S: Som aktiv bruger af www.nearmiss.dk har vi set frem til at tage den nye database i brug. For os er nearmiss-systemet en katalysator for sikkerhedsarbejdet om bord, så vi bedre kan spotte de usikre tilstande og fra flere vinkler drøfte forebyggelsen. Med den nye database er der lagt op til et langt mere dynamisk værktøj med fokus på videndeling og præsentationen.